Wanneer is APS ontwikkeld?

APS therapie is in de jaren negentig in Zuid-Afrika ontwikkeld. Een artikel in een medisch tijdschrift over de lichaamseigen actiepotentiaal ligt ten grondslag aan de therapie. In dit artikel werd uiteengezet dat de actiepotentiaal essentieel is voor het lichaam en alle lichaamsprocessen. In het artikel werd de verwachting uitgesproken dat door dit signaal te simuleren de effecten van pijn bestreden konden worden.

Al snel hierna is begonnen met het bedenken van de therapie en het ontwerpen van het APS-apparaat. Er waren 10 ontwerpen voor nodig voordat een eerste werkende prototype in gebruik genomen kon worden. Hiermee werd iemand behandeld waarvan allebei de ellebogen volledig verbrijzeld waren door een vliegtuigongeluk. De pijnverlichting die door deze behandeling bewerkstelligd werd was fenomenaal.

Hierna werden er meer testen gedaan en werden er meer apparaten gebouwd. Door de behaalde successen kwam APS steeds meer in de belangstelling van de wetenschappelijke wereld.
Een belangrijk voorbeeld is Prof. Christiaan Barnard (†), die wereldwijd bekend staat als groot pionier in de chirurgie. Hij heeft op 3 december 1967 de eerste succesvolle open hart transplantatie verricht. Hij leed zelf aan artritis in de schouders en nek waardoor opereren nagenoeg onmogelijk werd. Doordat hij in aanraking kwam met APS-therapie en zichzelf ging behandelen, voelde ook hij een dusdanige verbetering dat hij zijn werkzaamheden als chirurg nog lange tijd kon voortzetten.

Het eerste APS apparaat

In 1993 werd het eerste seriematige APS-apparaat gebouwd.
Het  APS-apparaat diende aan de IEC normen te voldoen om het buiten Zuid-Afrika in de handel te brengen. Vervolgens moest de effectiviteit aangetoond worden met klinische onderzoeken. Nadat dit was gebeurd kreeg APS het FDA keurmerk. Kort daarna volgden meer en meer internationale keurmerken.

In 1998 is APS in bezit van het CE keurmerk gekomen en kon de handel in Europa starten. Ondertussen wordt het APS-apparaat in Nederland vervaardigd.

In datzelfde jaar is het APS-apparaat geïntroduceerd op de “International Invention Show” te Geneve in de divisie “Medical Equipment”. Hier werd het APS-apparaat als enorme vooruitgang in de medische wereld aangemerkt. Dit resulteerde in de gouden medaille voor dat jaar.

Op 25 april 2013 won APS Therapie de prestigieuze Grünenthal pain commissioning award !

Een enthousiast team van 3 Britse artsen van een pijnkliniek in het Engelse Hull diende een rapport in bij de Grünenthal commissie waarin ze de grote successen beschreven die ze behaalden bij het behandelen van pijn bij MS patiënten door middel van toepassing van APS Therapie. De onafhankelijke commissie raakte onder de indruk en moedigde het team aan om verder te gaan met de procedure om in aanmerking te komen voor de award van 2013. In totaal deden er 46 teams uit heel Groot Brittannië mee aan de strijd. APS Therapie kwam daarbij als winnaar uit de bus.