1. De Intake

Voordat we met de eerste behandeling starten, vindt er eerst een intake gesprek plaats om een duidelijk beeld van de klacht te krijgen. Op basis daarvan wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld. Hierna kan de eerste behandeling direct plaatsvinden. Tijdens de intake komen ook de contra-indicaties aan bod. In de meeste situaties kunt u de behandeling met APS zittend op een stoel ondergaan. Laat uw lichamelijke conditie of de aard van de klacht dat niet toe dan kan de behandeling ook liggend gegeven worden. In bijna alle gevallen kunt u uw kleding gewoon aanhouden of alleen opstropen, afhankelijk van de locatie van de klacht. Op uw huid worden gel-elektroden geplakt. Deze zijn met snoertjes verbonden aan het APS-apparaat. Dit apparaat geeft kleine elektrische stroompjes af. De elektrische stroompjes kunt u voelen als een soort van lichte prikkeling onder of in de nabijheid van de elektroden.

wimfotos

2. De Behandeling

De behandeling bestaat uit vier aparte behandelingen van elk acht minuten. Er zijn een aantal behandelingen nodig. Het lichaam van ieder persoon reageert anders op de APS therapie. Dit is de reden dat het van te voren niet te zeggen is hoeveel behandelingen er nodig zijn. Tijdens en na iedere behandeling wordt u gemonitord en wordt uw behandeling besproken.
Na afloop van de behandeling moet u water drinken om de vrijgekomen afvalstoffen af te voeren. Ook thuis moet u enkele glazen water drinken. Het is mogelijk dat u pijnklachten na de behandeling tijdelijk wat verergeren, dit komt doordat er veel afvalstoffen zijn vrijgemaakt.

Waterbehandeling:

Hierbij wordt het APS signaal via water overgebracht waardoor een hand of voet in zijn geheel kan worden behandeld. Dit werkt goed bij b.v. reuma, artritis, neuropathie of andere pijnklachten in handen of voeten.

Behandeling met de applicator:

Deze manier van behandelen is effectief bij specifieke pijnklachten en zorgt voor een rechtstreekse dieptewerking op en rond de pijnplek. Rond de pijnplek wordt contact gel aangebracht waarna de applicator rustig over de pijnplek wordt bewogen.

Oorclips:

Deze worden o.a. gebruikt bij hoofdpijnklachten zoals: migraine, clusterhoofdpijn, aangezichtspijn, vermoeidheidsklachten, burn-out en stress klachten etc. Indien bij chronische aandoeningen duidelijk resultaat behaald wordt, kan de behandeling afgebouwd worden en kan men overgaan tot een onderhoudsconsult, verspreid over een langere periode, om het behaalde resultaat te behouden.

Let op:

Alcoholgebruik werkt niet gunstig op de behandeling en wordt tijdens de therapie afgeraden of u wordt verzocht om dit tot een minimum te beperken. Als uw klachten afnemen, pas dan op dat u niet ineens teveel gaat ondernemen.